İlk Türk İslam Devletleri Nelerdir ?

İlk Türk İslam resimleri, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra Orta Asya’da kurduğu devletlerdir. Bu devletler arasında Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti gibi önemli siyasi ve kültürel miraslar bırakanlar vardır. Ayrıca geliştiricinin ekipmanını ve diğer ekipmanlarını da kullanabilirsiniz.

Karahanlılar (840-1212)

Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından Karahanlılar adresine, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir . Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır. Karahanlılar, Gazneliler ile birlikte Samanoğulları’nı yıkarak Orta Asya’da İslam’ın tedavisine katkı sağlamışlardır. Karahanlılar, Türkçe’yi resmi olarak dil olarak kullanmış ve Türk-İslam edebiyatının ilk örneklerini ayırmışlardır. Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Divan-ı Lügat-i Türk ve Atabet-ül Hakayık gibi eserler bu dönemde kayıtlıdır. Karahanlılar, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldıktan sonra Karahitaylar ve Harzemşahlar tarafından yıkıldı.

Gazneliler (963-1187)

Samanoğulları’nın Horasan valisi Alp Tigin’in Gazne şehrini ele geçirmesiyle kurulan Gazneliler, Devlet kurulmadan önce Müslüman olan ilk Türk dinidir. Devletin en parlak dönemi Gazneli Mahmut zamanıdır. Gazneli Mahmut, Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek büyük zaferler kazandı ve Hindistan’da İslam’ın onaylarını sağladı. Gazneliler, Karahanlılar ile birlikte Samanoğulları’nı yıkarak Orta Asya’da İslam’ın hakimiyetini pekiştirmişlerdir. Gazneliler, Fars kültürünü benimsemiş ve Farsça’yı resmi dil olarak kullanmışlardır. Gazneliler döneminde bilim, sanat ve edebiyat gelişmiştir. Gazneliler, Büyük Selçuklular tarafından mağlup edildi.

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Oğuz Türkleri tarafından Büyük Selçuklu Devleti’ne gönderildi, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştür . Devletin kurucusu Selçuk Bey’dir. Devletin ve parlak dönemi Alp Arslan ve Melikşah zamanıdır. Büyük Selçuklular, Gazneliler’i yenerek Horasan’ı ele geçirmiş ve İran coğrafyasında hakimiyet kurmuşlardır. Büyük Selçuklular, Bizans’a karşı Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açmışlardır. Büyük Selçuklular, Haçlı Seferleri’ne karşı başarıyla mücadele etmiş ve Kudüs’ü korumuşlardır. Büyük Selçuklular, bilim, sanat ve edebiyat alanında önemli eserler verir. Nizamülmülk’ün kurduğu Nizamiye Medreseleri ilim merkezi olmuştur. Büyük Selçuklular, kavgaları ve Moğol istilası sonucu yıkıldı. Bu yazımızda İlk Türk İslam resimlerinin kısaca özelliklerini anlattık. Bu devletler, Türk ve İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Türk kültürü ve İslam dinini birleştirici bu devletler, siyasi, kültürel ve medeni bir miras bırakmışlardır.

Hakkında dantel

Ayrıca Kontrol Edin

Ettehiyyatü Duası, Okunuşu, Anlamı, Arapça

Ettehiyatü duasıİslam ibadetlerinden namazın bir parçası olarak yer Alan ve namazın oturaklı bölümü okunan özel …

Bir yanıt yazın